Preparació material per anar a la FIRA

Preparació material per stand FIRA FP Lleida 2018